دسته: دیگران

صحبت های آیت الله حائری شیرازی در رابطه با واژه گوشت تلخی

آیت الله حائری شیرازی: توصیۀ قرآن: با دشمنان تلخ‌گوشت باشید دشمنان می‌توانند با مدیریت لبخندشان از شما سوء استفاده کنند. وظیفۀ شما اینست که: «وَلْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَهً»: یک کمی با آنها تلخ …

۲۵-۰۱-۱۴۰۳ 0 دیدگاه